Privacy verklaring

Hoe ga ik met jouw gegevens om?

LiFLOTTE – Leven in Friesland, gevestigd aan Westermarwei 79, 8501 TB Joure, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
LiFLotte – Leven in Friesland
Westermarwei 79
8501 TB JOURE
tel. 06-52694864

Lotte van der Meij is de Functionaris Gegevensbescherming van LiFLOTTE  – Leven in Friesland. Zij is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken
LiFLOTTE – Leven in Friesland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten (IP adres) of wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een mail te sturen met jouw gegevens, naam, adres, mailadres en telefoonnummer.
 • Bij bestelling in de webhop sla ik ook adresgegevens op

 

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Wij gebruiken foto’s op onze website waarop enkele personen herkenbaar in beeld zijn. Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen. Staat u of uw kind op een van deze foto en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
LiFLOTTE – Leven in Friesland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief of andere correspondentie
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Bestellingen af te kunnen ronden

 

Geautomatiseerde besluitvorming
LiFLOTTE – Leven in Friesland neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LiF – leven in Friesland) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
LiFLOF – Leven in Friesland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 • Adresgegevens en mailadres: tot de klant opdracht geeft deze te verwijderen
 • IP adres: wordt alleen geregistreerd bij wanneer er sprake is van misbruik van de website. IP adressen van bezoekers worden niet opgeslagen.
 • E-mail correspondentie: e-mail wordt bewaard zo lang deze nodig is voor het doel waarvoor gemaild is. Maximaal 10 jaar vanaf de verzonden data.
 • Google Analyitics: onze analytics gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd. Aan het einde van die bewaarperiode worden de gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
LiFLOTTE – Leven in Friesland verstrekt geen gegevens aan derden zonder hiervoor vooraf toestemming aan de klant gevraagd te hebben.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
LiFLOTTE – Leven in Friesland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LiF – Leven in Friesland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar .

LiFLOTTE – Leven in Friesland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LiF – Leven in Friesland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij doen er al het mogelijke aan onze website optimaal beveiligd en up to date te houden.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Noch Lotte van der Meij (liFLOTTE), noch de ontwikkelaar van de website kan aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiend uit de informatie die via deze site wordt verstrekt.
De informatie op deze website dient een informatief doel, bij vragen of problemen is persoonlijk contact met mij altijd gewenst.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
error: Kopiëren is niet toegestaan